Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch sa nachádza v Hornotoryskom regióne a má 67 ročnú históriu. Je zameraná na vzdelávanie žiakov v oblasti stavebníctva, rozvoja vidieka, potravinárstva a služieb. Študenti sa učia v moderne zariadených učebniach a odborný výcvik vykonávajú v dielňach s moderným vybavením. Absolventi školy sa bezproblémovo uplatnia na trhu práce alebo pokračujú v štúdiu na vysokých školách.

Ponúkame

 • zahraničné stáže a výlety
 • Erasmus+  odborná prax študentov v zahraničí
 • brigády v Grécku a na Cypre
 • odborné exkurzie a školenia
 • získanie rôznych certifikátov
 • vlastná autoškola – vodičský preukaz B a T
 • zváračská škola na všetky metódy zvárania
 • výučba v moderných odborných učebniach a dielňach pre odborný výcvik
 • štúdium anglického, nemeckého a ruského jazyka
 • akcie s družobnou školou v Krynici v Poľsku
 • kadernícke, kozmetické, cukrárske, inštalatérske a športové súťaže s poprednými umiestneniami v rámci Slovenska

Výhody školy

 • jedáleň
 • telocvičňa a posilňovňa
 • športové ihrisko s umelou trávou
 • dostupný internet v priestoroch školy
 • multimediálne učebne
 • krúžková činnosť