Súkromná stredná odborná škola má v Giraltovciach a okolí dlhoročnú tradíciu a má nezastupiteľnú úlohu v lokálnom priestore. Najbližšie stredné odborné školy sú desiatky kilometrov vzdialené. 
Naša škola ponúka vzdelanie v študijnom odbore, učebných odboroch a v nadstavbovom štúdiu. Súčasťou štúdia je bohatá ponuka projektov Erasmus+, kde spolupracujeme so školami a firmami z celej Európy. Na škole sa vyučujú cudzie jazyky, ktoré absolventom otvárajú dvere pre ďalšie štúdium, pracovné zameranie alebo podnikateľskú činnosť. Pre zdokonalenie sa v cudzom jazyku sú určené projekty Erasmus+ a odborná prax v Nemecku. Na škole prebieha projekt "Rozvojom informačno-komunikačných zručností lepšie pripravení na prax". V rámci tohto projektu sme vytvorili 3 nové predmety v rámci odboru škola podnikania, a to digitálny marketing, digitálny design a VideoMaker. 

Súkromná stredná odborná škola Giraltovce vzdeláva žiakov pre profesionálnu kariéru. Inak povedané - učíme pre prax a úspešnú budúcnosť.