Elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách

3739 M -  elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách - sieťové technológie a komunikačná bezpečnosť

Zameranie:

  • telekomunikačné systémy
  • multimédiá (spracovanie videa a zvuku)
  • zabezpečovacie systémy
  • získanie medzinárodne platného certifikátu špecialistu počítačových sietí CISCO
  • získanie elektrotechnickej spôsobilosti v zmysle Vyhlášky č.508/2009
  • praktická príprava priamo na pracoviskách v praxi

Uplatnenie : technik zabezpečovacích systémov (v spolupráci so Siemensom máme absolventov na Slovensku, v Rakúsku, Švajčiarsku, Španielsku), telekomunikačný špecialista, návestný majster, rušňovodič