prevádzka a ekonomika dopravy

Stredná priemyselná škola dopravná
Stredná priemyselná škola dopravná
Stredná priemyselná škola dopravná
Stredná odborná škola dopravy a služieb
Stredná odborná škola
Stredná priemyselná škola dopravná