prevádzka a ekonomika dopravy

Stredná odborná škola dopravy a služieb
Stredná odborná škola techniky a služieb
Stredná priemyselná škola dopravná
Stredná priemyselná škola dopravná
Stredná priemyselná škola dopravná
Stredná odborná škola dopravy a služieb
Stredná priemyselná škola dopravná