Škola je organizačnou zložkou Spojenej školy v Ivanke pri Dunaji. Je to moderná škola s odbornými pracoviskami strediska odbornej praxe ako jazdecké centrum, canis centrum, rybničné hospodárstvo. Zvieratá – kone, psy, ryby, drobné zvieratá – sú súčasťou vzdelávania. Pre študentov s láskou k zvieratám a prírode sú zaujímavé odbory s biologickou orientáciou. Veľmi perspektívne sú odbory z oblasti podnikania a služieb. Počas štúdia sa môžu študenti cez vzdelávacie programy zúčastniť na zahraničných pobytoch (Grécko, Španielsko, Nórsko, Francúzsko, Maďarsko, India, Česká republika) na partnerských školách.

Naše TOP: 

•  centrum odborného vzdelávania a prípravy v oblastiach agropodnikanie – farmárstvo, chov koní a jazdectvo, kynológia, rybárstvo s celoslovenskou pôsobnosťou
•  duálne vzdelávanie
•  vlastné strediská odbornej praxe - jazdecká areál, kynologické cvičisko, rybníky
•  účasť na medzinárodných projektoch
•  špeciálne odborné učebne – pitevňa, veterinárna ambulancia 
•  vlastná autoškola
• internát, je súčasťou hlavnej budovy 
• jedáleň 
• telocvičňa 
• posilňovňa 
• športové ihrisko 
• WiFi 
• spoločenská sála 
• bufet