SPŠD poskytuje štvorročné štúdium ukončené maturitnou skúškou pre absolventov základnej školy v študijných odboroch zameraných na cestnú dopravu a elektrotechniku v doprave a telekomunikáciách. Absolventi okrem maturitného vysvedčenia získavajú  odbornú spôsobilosť na podnikanie v cestnej doprave. Praktické vyučovanie je realizované v dielňach školy aj u budúcich zamestnávateľov v dopravných, logistických firmách a v autoservisoch. Škola organizuje množstvo odborných a športových súťaží. Najobľúbenejším školským športom je jednoznačne stolný tenis.

Žiaci v rámci vyučovania získavajú vodičský preukaz skupiny B v školskej autoškole, ktorá na škole pôsobí už od 80-tych rokov minulého storočia. Jej absolventi  sú žiadaní na trhu práce ako  prijímací technici, pracovníci STK a EK, technici vozového parku, dispečeri, disponenti, zasielatelia, či predajcovia motorových vozidiel. Mnohí sa po skončení školy stanú úspešnými samostatnými podnikateľmi v  doprave.

Našim mottom je: „Pripravíme Ťa pre dopravu budúcnosti“.

Škola je už niekoľko desiatok rokov aktívna v realizácii rôznych regionálnych i medzinárodných projektov. V rámci projektov Erasmus+ žiaci pravidelne absolvujú odborné stáže v zahraničných dopravných, logistických firmách a autoservisoch. Rozvoj jazykových zručností v cudzích jazykoch podporujeme ich vysielaním na krátkodobé výmenné pobyty do stredných škôl v krajinách EÚ.  Žiaci každoročne dosahujú  popredné umiestnenia v súťažiach Zväzu logistiky a zasielateľstva i v okresných a krajských kolách olympiády v anglickom a nemeckom jazyku.

Ak cceš byť expert na smart systémy nielen v doprave, tak si môžeš zvoliť zameranie v študijínom odbore 3739 M elektrotechnika v doprave a v telekomunikáciách a to:

 

Pozývame všetkých záujemcov o štúdium na Strednej priemyselnej škole dopravnej na Deň otvorených dverí, ktorý začína 15. Novembra 2023 od 10.00 h a končí o 17.00 h. Viac informácií na www.sps-dopravna.sk