dopravná akadémia

Stredná odborná škola dopravy a služieb
Stredná odborná škola dopravná
Stredná priemyselná škola dopravná
Stredná priemyselná škola dopravná