Učia v kvalitne vybavených učebniach

Odborní učitelia vyučujú predmety  v moderne vybavených učebniach.