IT a výpočtová technika

Spojená škola
Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza
Stredná odborná škola technická a agropotravinárska
Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím
Stredná odborná škola - IT
Stredná odborná škola technická- Műszaki Szakközépiskola
Stredná priemyselná škola
Stredná odborná škola dopravy a služieb
Stredná športová škola

Stránky