U nás na DOD

Virtuálnu prehliadku školy si môžeš pozrieť aj na našej stránke : https://www.spsdtt.sk/a/virtualna-prehliadka

O škole :

  1. SPŠ dopravná Trnava je nadregionálnou školu, ktorá pripravuje absolventov pre oblasť techniky, prevádzky a ekonomiky v doprave a telekomunikáciách.
  2. Škola je Centrom odborného vzdelávania a prípravy. Tento titul, ktorý udelila škole Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR vyjadruje, že škola je komplexnou vzdelávacou inštitúciou, máme kvalitné personálne obsadenie a materiálne vybavenie a vychovávame kvalitných absolventov pre prax.
  3. Úspešná spolupráca s univerzitami a udelenie titulu Partnerská stredná škola Fakulty elektrotechniky a informačných technológií dokazuje, že škola pripravuje kvalitne absolventov i pre pokračujúce vysokoškolské štúdium.
  4. Medzinárodná CISCO akadémia počítačových sietí umožňuje získať medzinárodne platný a uznávaný certifikát v oblasti počítačových sietí.
  5. Taktiež je možnosť získať certifikáty elektrotechnickej spôsobilosti (podľa Vyhlášky č.508/2009), ale i o spôsobilosti v CAD systémoch a ekonomickom softvéri.
  6. Škola je súčasťou a partnerom projektu Ministerstva dopravy a výstavby SR Študuj dopravu, v ktorom zamestnávatelia a školy úzko spolupracujú za účelom riešenia problému nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily v doprave
  7. Popri škole pôsobí akreditovaná jazyková škola, kde sa možno zdokonaliť v jazyku, prípadne študovať ďalší jazyk