Dopravná akadémia

3767 M - dopravná akadémia

Zameranie: ekonóm, účtovník najmä pre oblasť dopravy, prevádzkové činnosti v doprave

  • praktická príprava na softvéroch z praxe
  • vyučujú sa dva cudzie jazyky

Uplatnenie : manažér, stredný manažment  v doprave, kalkulant prepravného, finančný a mzdový účtovník, pracovník skladovej evidencie, fakturant odbytového hospodárstva, referent práce a miezd, pracovník marketingu v doprave, dispečer v doprave