Zapájajú študentov do mimoškolských aktivít

Škola je zapojená v rôznych projektoch zameraných aj na mimoškolskú činnosť, napríklad O cenu vojvodu z Edinburghu DofE.