Úspech hotelákov

Na medzinárodnom veľtrhu študentských firiem v Hradci Králové v rámci predmetu aplikovaná ekonómia JA Slovensko získali študenti 4. ročníka odboru hotelová akadémia dňa 6. 12. 2022:

  • 1. miesto v kategórii NAJLEPŠÍ PREDAJCA
  • 1. miesto v kategórii NAJLEPŠIE LOGO
  • 2. miesto v kategórii NAJLEPŠÍ STÁNOK
  • 2. miesto v najcennejšej kategórii NAJLEPŠIA FIRMA VEĽTRHU