Eva M.

Eva – absolvent SOŠOaS NMnV

Eva, absolventka (v roku 1999) ) Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Novom Meste nad Váhom, študijného odboru obchod a podnikanie, hovorí o štúdiu na strednej škole a celoživotnom vzdelávaní, vďaka ktorému robí to čo ju baví – prácu s ľuďmi a financiami.