Uplatnenie absolventov

Škola je zapojená do systému duálneho vzdelávania a stavia na spolupráci s firmami, podnikateľmi i záujmovými združeniami. Kariérová poradkyňa realizuje projekt personalizovaného kariérového poradenstva. Cieľom projektu je pomôcť študentom končiacich ročníkov SOŠ so začlenením sa na trhu práce prostredníctvom priameho a aktívneho sprostredkovania voľných pracovných a študijných príležitostí. Táto činnosť zahŕňa spoluprácu kariérovej poradkyne so zástupcami podnikov a s pracovníkmi ÚPSVaR. Súčasťou projektu je sledovanie uplatnenia absolventov školy na pracovnom trhu alebo úspešnosť prijímania na nadstavbové štúdium alebo vysoké školy. 

Z každoročných štatistík vyplýva, že 50 % všetkých absolventov pokračuje v ďalšom štúdiu na vysokých školách rôzneho typu (dominujú školy ekonomického, pedagogického a humanitného zamerania) a 50 % absolventov sa po ukončení strednej školy zamestná. Zároveň v ďalšom (nadstavbovom) štúdiu pokračuje 60 % absolventov učebných odborov s cieľom získať úplné stredné odborné vzdelanie.

Zmluvní partneri v SDV:

Odbor 6442 K obchodný pracovník:

 • Kaufland Slovenská republika, v. o. s., Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava
 • dm drogerie markt, s. r. o., Na pántoch 18, 831 06 Bratislava
 • LIDL Slovenská republika, v.o.s., Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava
 • Madanari clients, s. r. o., Trenčianska 2683/28C, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
 • DEICHMANN - OBUV SK, s.r.o., OC Javorina, Malinovského 2265/36B, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Odbory 6323 K hotelová akadémia a 6489 H hostinský, hostinská:

 • Morghan spol., s. r. o., Bradáčova 254/10, 907 01 Myjava
 • Penzión Adriána Zelená voda, Nové Mesto nad Váhom

Odbor 2487 H 01 autoopravár - mechanik:

 • Madanari clients, s. r. o., Trenčianska 2683/28C, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
 • Prvý novomestský autoservis, s. r. o., Trenčianska 64, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
 •  František Jankech - JaKub, Trenčianska 1878/17, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
 • Auto-Lion, s. r. o., Trenčianska 2268/51, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
 • Vidlička. s.r.o. – Citroen, Piešťanská 67, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Odbor 4524 H agromechanizátor, opravár:

 • Poľnohospodárske družstvo Bošáca, 913 07 Bošáca