služby v cestovnom ruchu

Súkromná stredná odborná škola VIA HUMANA
Súkromná stredná odborná škola HOST, Pionierska 15, Bratislava
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Obchodná akadémia
Hotelová akadémia v Spišskej Novej Vsi