Imatrikulácie 2022

Imatrikulácie študentov študijných a učebných odborov prvého ročníka (pasovanie do cechu študentského).