Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, životné prostredie