agromechanizátor, opravár

Stredná odborná škola lesnícka
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy
Stredná odborná škola technická a agropotravinárska
Stredná odborná škola agrotechnická
Stredná odborná škola polytechnická
Stredná odborná škola technická