Spracúvanie dreva

Spojená škola
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Stredná odborná škola remesiel a služieb
Stredná odborná škola drevárska
Súkromná spojená škola EDURAM
Stredná odborná škola sv. Jozefa Robotníka
Súkromná stredná odborná škola DSA
Stredná odborná škola služieb
Stredná odborná škola drevárska