Hotel. akadémia

6323 K hotelová akadémia

5-ročné denné štúdium pre absolventov základnej školy - študijný odbor pre záujemcu o prácu v hotelierstve, gastronómii a cestovnom ruchu na poste manažér hotelových a gastronomických zariadení na úseku stravovania a ubytovania, event manažér, šéfkuchár, čašník, servírka, recepčný, barman, barista, someliér, animátor, delegát, prevádzkový pracovník, letuška, stevard. Počas štúdia môže získať kvalifikačné kurzy - barmanský, baristický, someliersky, carvingový, animačný a absolvovať odbornú prax v zahraničí (Švajčiarsko, Nemecko, Rakúsko, Írsko, Grécko, Cyprus).

Absolvent získa úplné stredné odborné vzdelanie, štúdium sa ukončuje maturitnou skúškou, absolvent získa aj výučný list.

Možnosti ďalšieho štúdia - pomaturitné štúdium, študijné programy prvého alebo druhého stupňa vysokoškolského štúdia alebo ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej zmenu alebo zvýšenie.