Janka Č.

Janka, absolventka (v roku 2002) v odbore obchod a podnikanie, hovorí o svojom zaujímavom živote v Laponsku, kde sprevádza turistov na husky záprahoch.