Martina a Miriama V.

Martina a Miriama – absolventky SOŠOaS NMnV

Martina a Miriama, absolventky (v roku 2016) ) Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Novom Meste nad Váhom, študijného odboru obchodná akadémia, hovoria o svojej skúsenosti zo štúdia na strednej škole.