Hostinský

6489 H hostinský, hostinská

3-ročné denné štúdium pre absolventov základnej školy – učebný odbor pre záujemcu o prácu v gastronómii na pozícii kuchára, čašníka, servírky, barmana.

Absolvent získa stredné odborné vzdelanie, štúdium sa ukončuje záverečnou skúškou, absolvent získa výučný list.

Možnosti ďalšieho štúdia - vzdelávacie programy nadstavbového štúdia pre absolventov trojročných učebných odborov (získanie úplného stredného vzdelania - maturitné vysvedčenie). Špeciálne kurzy, ktoré umožňujú rozšíriť odbornú kvalifikáciu absolventov.