poľnohospodárska výroba

Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Stredná odborná škola agrotechnická
Stredná odborná škola polytechnická
Stredná odborná škola technická