Učitelia a žiaci

Na vyučovaní žiakov sprevádzajú kvalifikovaní učitelia s praktickými skúsenosťami. Cieľom vyučovania je pripraviť žiakov pre budúce povolanie, preto sa aj vyučovanie zameriava na praktické precvičovanie teoretických zručností. Súčasťou vyučovania je množstvo mimoškolských projektov a aktivít, ktorými sa žiaci v spolupráci so svojimi učiteľmi neustále zdokonaľujú.