Študijný odbor - škola podnikania

(6341 M) škola podnikania - študijný odbor poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie. Absolventi získajú výbornú odbornú a jazykovú prípravu pre sféru súkromného podnikania, ako aj pre prvý stupeň riadenia rôznych podnikov národného hospodárstva. 
Po maturitnej skúške žiaci pokračujú v štúdiu na vysokej škole, zamestnajú sa v štátnej alebo súkromnej oblasti, alebo si zakladajú vlastnú podnikateľskú činnosť.

Uplatnenie:

Štúdium na vysokej škole:

A. Vysoké školy ekonomického zamerania

B. Vysoké školy právneho zamerania

C. Vysoké školy podľa vlastného výberu

Oblasť podnikania:

živnostník, podnikateľ - vlastník/manažér a pod.

Zamestnanec:

A.štátna správa

štátne inštitúcie, miestne, mestské úrady, daňové úrady - kontrolór, inšpektor, asistent, referent, administratívny pracovník, vedúci pracovník miestnych, mestských úradov

právo - samostatný asistent v advokátskych, notárskych a exekútorských kanceláriách, asistent súdu

B.súkromná sféra

bankovníctvo - klientsky pracovník, privátny bankár, osobný bankár, referent platobných kariet

poisťovníctvo, pošta, telekomunikácie, - klientsky pracovník, pokladník, administratívny pracovník, manažér, asistent manažéra

ekonomika, financie, účtovníctvo - fakturant, ekonóm, finančný agent, finančný poradca, mzdový účtovník, pokladník, účtovník, manažér, marketingový pracovník,              

asistent podnikateľa - vedenie účtovnej agendy, ekonomicko-právne činnosti

ľudské zdroje -  personalista

obchod - nákupca, obchodný zástupca, vedúci úseku predajne, vedúci skladu, administratívny a obchodný pracovník

zákaznícka podpora - špecialista podpory zákazníkov

pracovník cestovných kancelárií, cestovných agentúr, informačných stredísk

hotely a reštaurácie - recepčný, prevádzkový pracovník, manažér