potravinárska výroba

Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Stredná odborná škola potravinárska
Súkromná stredná odborná škola Giraltovce
Stredná odborná škola
Stredná odborná škola polytechnická
Stredná odborná škola obchodu a služieb