Keď skončím odbor hostinský

Absolvent odboru 6489 H 00 hostinský získa výučný list a môže po ukončení štúdia:

  1. pokračovať v nadstavbovom štúdiu a získať tak úplné stredné odborné vzdelanie (maturitu) a potom môže pokračovať v štúdiu na VŠ
  2. začať  podnikať ako živnostník alebo majiteľ s.r.o.  v oblasti gastronómie  a hotelierstva
  3. zamestnať sa v službách ako zamestnanci reštaurácií, hotelov a ostatných zariadeniach spoločného stravovania – reštaurácie, kaviarne, penzióny, pohostinstvá, hotely a pod. Môžu sa uchádzať o pracovné pozície ako samostatný pracovník – čašník , čašník – izbová služba, hlavný čašník,  servírka, barman, výčapník, vedúci závodu spoločného stravovania, prevádzkar, správca ubytovacieho zariadenia -správca penziónu, správca a prevádzkar chaty, správca penziónu, prevádzkar  hotela alebo jeho časti, správca motorestu, vedúci strediska  vo väčších zariadeniach a pod.