Odborná stáž v Miláne - Erasmus+

Odborná stáž v Miláne je u žiakov veľmi obľúbená. Počas troch týždňov sú rozdelení do firiem, kde získavajú skúsenosti v jazykovej a odbornej oblasti. Za účasť na tomto projekte žiaci neplatia, všetko majú zabezpečené, dokonca dostávajú vreckové.