O našich absolventoch

Po skončení štúdia na študijných a učebných odboroch pokračujú absolventi v ďalšom štúdiu, prípadne sa zamestnajú alebo začnú svoju podnikateľskú činnosť. Naša škola eviduje mieru nezamestnanosti na úrovni 4-5 % po ukončení štúdia. Treba poznamenať, že tieto čísla sú len dočasným údajom a po krátkej dobe si nachádzajú uplatnenie. 

Z našich absolventov sú mnohí úspešní podnikatelia, štátni úradníci, manažéri a zamestnanci v úspešných firmách. Po ukončení odboru škola podnikania sa niektorí absolventi uplatňujú v oblastiach školstva, kultúry, vedy a výskumu. Absolventi učebných odborov sú v súčasnosti zamestnaní na Slovensku alebo v zahraničí, pracujú ako kuchári, čašníci, manažéri v hoteloch a penziónoch. 

Vedeniu a zamestnancom Súkromnej SOŠ v Giraltovciach veľmi záleží na tom, aby žiaci aj po skončení štúdia na sebe pracovali a boli vo svojom živote úspešní.