Benefity

Škola ponúka zdarma množstvo atraktívnych benefitov:

  • štúdium a ubytovanie v školskom internáte
  • notebook pre žiakov odboru škola podnikania
  • pracovný odev pre žiakov učebných odborov
  • barmanský a baristický kurz 
  • účasť na medzinárodných projektoch Erasmus+ a odbornej stáži a praxi
  • vodičský kurz pre vyznamenaných a reprezentujúcich žiakov