Odborná prax v Nemecku

Žiakom je umožnená počas letných prázdnin odborná prax v Nemecku. Na tejto praxi získavajú skúsenosti a takisto zárobok. Ubytovanie a stravovanie zabezpečuje zamestnávateľ.