tesár

Súkromná stredná odborná škola Giraltovce
Stredná odborná škola remesiel a služieb
Stredná odborná škola stavebná
Stredná odborná škola technická