Atmosféra v škole

Škola disponuje vlastnými budovami školy, odborného výcviku a školským internátom. Všetky učebne sú zariadené novými lavicami, stoličkami, interaktívnymi tabuľami a dataprojektormi. Školský internát je takisto neustále modernizovaný. Škola prechádza pomerne rozsiahlou obnovou. Postupne prechádzame na digitálizované vyučovanie s využitím modernej techniky. 

Pre žiakov je k dispozícii športová hala, posilňovňa, multifunkčné ihrisko, mini wellness. Materiálne vybavenie školy je nepostrádateľnou súčasťou, ale ešte dôležitejšia je správna atmosféra a klíma školy, ktorú ale vytvárajú žiaci.