škola podnikania

Stredná odborná škola obchodu a služieb
Spojená škola
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
Súkromná stredná odborná škola Giraltovce
Stredná odborná škola technológií a remesiel
Súkromná stredná odborná škola podnikania