Medzinárodný veľtrh cvičných firiem

Každý rok sa naši žiaci úspešne zúčastňujú medzinárodných veľtrhov cvičných firiem, ktoré sa konajú v Košiciach a Bratislave. V silnej konkurencii škôl z viacerých krajín sa umiestnia na popredných miestach.