Medzinárodné projekty Erasmus+

V nasledujúcich školských rokoch budeme participovať na dvoch projektoch Erasmus+, to znamená, že ešte väčšie množstvo žiakov sa bude môcť zúčastniť na týchto veľmi zaujímavých aktivitách. Projektová činnosť bude zameraná na prírodné zdroje a vodné bohatstvo, s ktorými súvisí aj rozvoj cestovného ruchu na Slovensku. Spolupracujúcimi krajinami sú Francúzsko, Poľsko, Španielsko, Chorvátsko a Taliansko.