Odborná učebňa automechanikov

Odborná učebňa č.37 je určená najmä pre žiakov učebného odboru 2487 H 01 autoopravár mechanik. Nachádza sa v nej množstvo reálnych vyradených súčiastok z rôznych druhov automobilov, ktoré sú umiestnené na policiach a zoradené do celkov ako Podvozok, Prevody, Motory, Palivové sústavy, Mazacia a Chladiaca sústava, Elektrická sústava, panely niektorých celkov automobilu ako napr. Osvetlenie vozidiel, Brzdová sústava so systémom ABS, rez palivovej nádrže a iné.

Veľký plne funkčný panel palivovej sústavy benzínového motora slúži na prácu s multimetrom a osciloskopom, nasimulovaním jednotlivých porúch a ich vyhľadávaním žiakmi.