Odbor 2684 K Bezpečnostné systémy v doprave a priemysle

BEZPEČNOSTNÉ SYSTÉMY V DOPRAVE A PRIEMYSLE

Štvorročný študijný odbor bezpečnosť dopravných systémov, riadenie bezpečnostných systémov poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie ukončené maturitným vysvedčením s výučným listom.

Absolvent nájde uplatnenie v oblasti elektroniky a elektrotechniky, pri práci so senzorovou a kamerovou technikou a alarmami, pri projektovaní, montáži a návrhoch riešenia ochrany alebo 
pri návrhoch konštrukčných zabezpečení a systémov zabezpečenia v doprave, objektoch a priemysle. Aj tu má absolvent možnosť otvoriť si vlastnú živnosť.