Odbor 2495 K Autotronik

AUTOTRONIK

Štvorročný študijný odbor autotronik, diagnostický technik v servise poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou s výučným listom a s možnosťou štúdia v systéme duálneho vzdelávania.

Absolvent má uplatnenie ako prijímací technik, predajca vozidiel, vedúci autoservisu, technik v staniciach technických alebo emisných kontrol, pri údržbe, opravách a diagnostike motorových vozidiel, s možnosťou podnikania v autoopravárenstve. Odbor sa od budúceho školského roku bude študovať v štyroch oblastiach – jednostopé vozidlá, cestné automobily, nákladné automobily a elektromobily.

Možnosť špecializácie v nasledujúcom školskom roku v týchto oblastiach:

- osobné automobily

- nákladné automobily

- motocykle

- elektromobily

Možnosť vzdelávania duálnou formou.