Kvapka krvi

Stalo sa už tradíciou, že každoročne sa Valentín spája s dobrovoľným darcovstvom krvi. Nebolo tomu inak ani vo februári, kedy sa na SOŠA uskutočnila VALENTÍNSKA KVAPKA KRVI. Odberu sa pravidelne zúčastňujú plnoletí študenti našej školy a s nimi aj pedagógovia. Darujú tak najcennejšie, čo človek môže dať, nádej na plnohodnotný život. Všetkým patrí za tento čin vďaka.