mechanik elektrotechnik

Stredná odborná škola polytechnická
Spojená škola, Hattalova 471, Nižná
Stredná odborná škola technická
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy
Spojená škola
Stredná odborná škola technická a agropotravinárska
Stredná odborná škola - IT
Stredná odborná škola technická- Műszaki Szakközépiskola
Stredná odborná škola technická Pešťany
Stredná odborná škola dopravná
Stredná odborná škola technická

Stránky