mechanik elektrotechnik

Stredná odborná škola elektrotechnická
Spojená škola Juraja Henischa
Stredná odborná škola polytechnická
Spojená škola, Hattalova 471, Nižná
Stredná odborná škola technická
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy
Spojená škola
Stredná odborná škola technická a agropotravinárska
Stredná odborná škola - IT
Stredná odborná škola technická- Műszaki Szakközépiskola

Stránky