Odborná učebňa elektrických meraní

Žiaci sa oboznámia s aktuálnymi trendmi a odskúšajú si praktické zručnosti v bezpečnom prostredí, rôzne elektrotechnické merania. Získajú poznatky o elektromotoroch, transformátoroch, elektrických strojoch a elektrických spotrebičoch. Na cvičných paneloch si osvoja rôzne kombinácie zapojenia stýkačov, vyskúšajú si zapojenia  rozvádzačov a rozvodníc.