Enersol

10. ročník súťaže ENERSOL SK 2020

V školskom roku 2019/2020 sme sa zúčastnili súťaže ENERSOL-SK ktorá je zameraná na problematiku využívania alternatívnych zdrojov energie, v oblasti úspor energie a obnoviteľných zdrojov energie. Súťaž prebiehala dištančnou formou. 

Súťažili sme v dvoch kategóriach:

1. hlavná kategória - SMART HOME

žiaci riešitelia:

  • Jakub Lampert
  • Kristián Čičvák
  • Patrik Nemčík

majster OV: František Hegedus

Práca postúpila až do celoštátneho kola, kde sa umiestnila na 4. mieste

2. tvorivá kategória - Využitie alternatívnych zdrojov elektrickej energie

žiaci riešitelia:

  • Michal Veles
  • Kristián Vavra
  • Patrik Fecko

majster OV: Vladimír Bernát

Práca sa umiestnila v krajskom kole na 4. mieste.