Odbor 2487 H Autoopravár

AUTOOPRAVÁR  SO ZAMERANÍM:  MECHANIK, ELEKTRIKÁR, KAROSÁR, LAKOVNÍK

Trojročný učebný odbor so zameraním : mechanik, elektrikár, karosár, lakovník poskytuje stredné odborné vzdelanie s výučným listom s možnosťou štúdia v duálnej forme vzdelávania  a pokračovaním v štúdiu ukončeným maturitnou skúškou.

Absolventi sa uplatnia ako kvalifikovaní pracovníci v automobilovom priemysle, v autoservisoch, v spojení s vodičským oprávnením skupiny C, majú možnosť zamestnať sa ako vodiči z povolania v osobnej a nákladnej doprave, pracovať ako riadiaci pracovníci na nižšom stupni riadenia v oblasti organizácie a riadenia dopravy v rôznych podnikoch a firmách, so získaným zváračským oprávnením pracovať ako klasický zámočník alebo zvárač, poprípade s možnosťou podnikania.