autoopravár

Stredná odborná škola technická a agropotravinárska
Stredná odborná škola automobilová
Súkromná stredná odborná škola automobilová Duálna akadémia
Stredná odborná škola dopravy a služieb