Stredoškolská odborná činnosť

V dňoch 23. – 26. 4. 2019 sa v priestoroch Strednej odbornej školy automobilovej, Moldavská cesta 2, Košice  uskutočnil 41.ročníka celoštátneho kola Stredoškolskej odbornej činnosti.

   Stredoškolská odborná činnosť je súťaž zameraná na 17 odborných oblastí (prírodovedné, technické, humanitné a spoločensko-vedné odbory), ktorých cieľom je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov SŠ, rozvíjať tvorivé kompetencie žiakov, kritické myslenie, odborné-teoretické vedomosti a odborno-praktické schopnosti a zručnosti.

Do 41.ročníka sa zapojilo  270 žiakov stredných škôl z 8 krajov, ktorí obhajovali svoje práce pred 53 člennou odbornou hodnotiacou komisiou, zloženou z pedagógov stredných a vysokých škôl a zástupcov z odbornej praxe. Členov odborných komisií na základe výnimočných skúseností práce s mládežou a kvalifikačných predpokladov a vzdelania nominovali predsedovia 8 krajských komisií.

   41. ročníka celoštátnej prehliadky stredoškolskej odbornej činnosti sa zúčastnili aj súťažiaci z Českej republiky Martin Neumann v odbore 13 História, filozofia, právne vedy a Veronika Babyrádová v odbore 14 Tvoeba učebných pomôcok, didaktické technológie.

   Súťaž sa konala pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Košického samosprávneho  kraja, v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania.