Dielne na Jarmočnej ulici

Dielňa na Jarmočnej ulici je využívaná pre  výučbu žiakov študijného odboru 2695 K autotronik2487 01 autoopravár. Žiaci sa v rámci praktického – odborného výcviku podieľajú na prevádzaní praktických prác v rámci zákazkovej činnosti, uskutočňujú opravy motorových vozidiel  zamerané
na automechanické práce, prípravy vozidiel na kontroly v rámci STK motorového vozidla, autoelektrikárske  práce v rámci elektrického - elektronického vybavenia motorového vozidla. Keďže na dielni je umiestnené zariadenie na prezúvanie pneumatík a vyvažovačka kolies, počas jesennej a jarnej sezóny vieme v rámci zákazkovej činnosti uspokojiť zákazníkov aj v tejto činnosti.

Na ďalších pracoviskách odborného výcviku žiaci prevádzajú opravy motorových vozidiel, ktoré máme zamerané na karosárske práce, vyrovnávanie poškodených časti karosérii po haváriách, poprípade výmene poškodených dielcov karosérii. Žiaci sa učia základným zváračským technikám, počas štúdia sa môžu prihlásiť do zváracej školy, kde získajú oprávnenie na nimi vybratý druh zvárania.

Pracovisko je vybavené základným a špeciálnym  pracovným naradím pre karosárske práce, sem paria zváracie agregáty pre – zváranie plynom, zváranie CO, zváranie hliníka, zváranie plastov a meracími a diagnostickými zariadeniami. Ako aj ostatné zariadenia pre výkon povolania karosár.