autoopravár - karosár

Stredná odborná škola dopravná
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy
Stredná odborná škola automobilová
Stredná odborná škola automobilová